Văn bản pháp luật

(4/12/2015) THÊM NGHỊ ĐỊNH 118/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẨU TƯ 2014

(4/12/2015) THÊM NGHỊ ĐỊNH 118/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẨU TƯ 2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật đầu tư 2014. Theo đó, Nghị định này gồm 66 Điều và 6 chương, trong đó hướng dẫn về việc áp dụng, kiểm soát và công bố điều kiện đầu tư kinh doanh, các biện pháp bảo đảm đầu tư, ưu đãi đầu tư, thủ tục đầu tư và triển … Đọc Thêm

(4/12/2015) ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ(LĐT) 2014 SO VỚI LĐT 2005

(4/12/2015) ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ(LĐT) 2014 SO VỚI LĐT 2005

Luật Đầu tư mới bổ sung và sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Luật Đầu tư 2014 với 7 chương, 76 điều qui định về hoạt động của nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như qui định về việc đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật Đầu tư 2014 đã thể hiện nhiều điểm mới và khác … Đọc Thêm

5 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 (HIỆU LỰC 1/7/2015)

5 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 (HIỆU LỰC 1/7/2015)

Luật Doanh nghiệp đã sửa đổi, bổ sung những quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của luật cũ, tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Dưới đây là những điểm mới quan trọng của Luật Doanh nghiệp 2014 sửa đổi, có hiệu lực từ 1/7 … Đọc Thêm