Tin công ty

THÔNG BÁO NỘI BỘ

THÔNG BÁO NỘI BỘ

    TRÂN TRONG KÍNH BÁO: ĐẾN BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY HOUSING GROUP, CÙNG TOÀN THỂ CÁN BỘ NHÂN VIÊN, QUÝ KHÁCH HÀNG,  CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DANH, NHÀ THẦU, ĐỐI TÁC VỀ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CỦA PHÒNG ĐKKD-SỞ KH & ĐT TP.HÀ NỘI.         … Đọc Thêm

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN VƯƠN LÊN PHÍA TRƯỚC

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN VƯƠN LÊN PHÍA TRƯỚC

                                                                    Mặc dù gặp vô vàn khó khăn, nhưng ban lãnh đạo mới quyết tâm đưa doanh nghiệp đi lên, thực hiện thành công kế hoạch và phương hướng đề ra vì quyền lợi của khách hàng, doanh nghiệp và người lao động. … Đọc Thêm