Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ : Km19 khu công nghiệp Quốc Oai,Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Điện thoại :(04) 35665087 Fax:(84).4.3394 0579

website : housinggroup.vn

Email : housinggroup.info@gmail.com