Dự án đầu tư

SẮP XẾP LẠI TOÀN DIỆN DOANH NGHIỆP

SẮP XẾP LẠI TOÀN DIỆN DOANH NGHIỆP

Hội đồng quản trị của Housing Group đã nhóm họp bàn kế hoạch ngắn và dài hạn nhằm củng cố hoạt động và tiếp tục có phương án tăng cường kinh doanh phát triển sản xuất vì lợi ích của khách hàng, doanh nghiệp và người lao động. Ban lãnh đạo mới bao gồm ông Nguyễn Văn Quý - chức vụ Chủ tịch HĐQT, … Đọc Thêm

TÁI CƠ CẤU LÃNH ĐẠO

TÁI CƠ CẤU LÃNH ĐẠO

Housing Group đã tái cơ cấu doanh nghiệp, buộc thôi việc Tổng giám đốc Lê Sáu và Kế toán trưởng Phạm Thị Thu Hạnh.   Hiện nay, Chủ tịch hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Quý, cổ đông sáng lập và thành viên hội đồng quản trị cũ; đại diện trước pháp luật là ông Lê Hữu Thọ, chức vụ Tổng giám đốc. … Đọc Thêm