SẮP XẾP LẠI TOÀN DIỆN DOANH NGHIỆP

Hội đồng quản trị của Housing Group đã nhóm họp bàn kế hoạch ngắn và dài hạn nhằm củng cố hoạt động và tiếp tục có phương án tăng cường kinh doanh phát triển sản xuất vì lợi ích của khách hàng, doanh nghiệp và người lao động.

Ban lãnh đạo mới bao gồm ông Nguyễn Văn Quý – chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Lê Hữu Thọ – Tổng giám đốc, đại diện trước pháp luật. Công ty buộc thôi việc ông Lê Sáu và bà Phạm Thị Thu Hạnh, hai cá nhân này không còn bất kỳ chức vụ gì trong Doanh nghiệp.

Trong thời gian ngắn sắp tới, Doanh nghiệp tiếp tục kê khai thuế và các hoạt động bình thường khác. Chi bộ Đảng của Doanh nghiệp cũng đã có kế hoạch tiếp tục hoạt động tập trung, đồng chí Phương trong lần gặp mặt ban lãnh đạo Doanh nghiệp đã bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng và ủng hộ với những đổi mới cần thiết của Doanh nghiệp