VƯỢT QUA KHÓ KHĂN VƯƠN LÊN PHÍA TRƯỚC

                                                                   

Mặc dù gặp vô vàn khó khăn, nhưng ban lãnh đạo mới quyết tâm đưa doanh nghiệp đi lên, thực hiện thành công kế hoạch và phương hướng đề ra vì quyền lợi của khách hàng, doanh nghiệp và người lao động.