TÁI CƠ CẤU LÃNH ĐẠO

Housing Group đã tái cơ cấu doanh nghiệp, buộc thôi việc Tổng giám đốc Lê Sáu và Kế toán trưởng Phạm Thị Thu Hạnh.   Hiện nay, Chủ tịch hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Quý, cổ đông sáng lập và thành viên hội đồng quản trị cũ; đại diện trước pháp luật là ông Lê Hữu Thọ, chức vụ Tổng giám đốc. Điện thoại:  0902522255.  Trước khi bổ nhiệm, ông Thọ là trưởng ban quản lý Dự án B5, là người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành đầu tư xây dựng, tham gia triển khai thành công nhiều công trình trọng điểm, thuộc Dự án nhóm A. Housing Group cũng đã lựa chọn kế toán trưởng mới.

Housing Group từng bước đi vào hoạt động ổn định sau nhiều biến cố lớn, thể hiện sức sống của doanh nghiệp và cam kết trách nhiệm đối với khách hàng và đối tác.