(6/12/2015) ĐỔI MỚI GIAO DIỆN WEBSITE

Nhận định website là kênh truyền thông hiệu quả đến với công chúng, khách hàng, đối tác… , website hiện tại có nhiều hạn chế, bố cục còn không hợp lý. Housing Group có chủ trương thay đổi giao diện hướng đến người dùng, thân thiện hơn, hiện đại và thực dụng hơn, chúng tôi có thể ngừng đăng bài và/hoặc ngưng website để nâng cấp nhằm hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc.

Tiếp nhận thông tin phản hồi, đề nghị Quý vị cho ý kiến vào email   housinggroup.info@gmail.com, bao gồm(nhưng không hạn chế bởi) các nội dung:

– Yêu cầu thông tin của Quý vị về các vấn đề cụ thể của công ty.

– Ý kiến của Quý vị liên quan đến giao diện người dùng.

Các phản hồi quý báu của Quý vị là căn cứ để chúng tôi phục vụ tốt hơn

Trân trọng Cám ơn

Đọc thêm: KHÔI PHỤC KÊNH THÔNG TIN QUAN TRỌNG ĐẾN KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC(WEBSITE)