(4/12/2015) THÊM NGHỊ ĐỊNH 118/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẨU TƯ 2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật đầu tư 2014.

Theo đó, Nghị định này gồm 66 Điều và 6 chương, trong đó hướng dẫn về việc áp dụng, kiểm soát và công bố điều kiện đầu tư kinh doanh, các biện pháp bảo đảm đầu tư, ưu đãi đầu tư, thủ tục đầu tư và triển khai hoạt động của dự án đầu tư, quản lý nhà nước với các hoạt động này.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/12/2015 và thay thế Nghị định 108/2006/NĐ-CP.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP

Như vậy, đến nay đã có 4 Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư 2014, bao gồm:

1. Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư.

2. Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài.

3. Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

4. Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đầu tư 2014.

Dân Luật sẽ Tổng hợp điểm mới Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 2014, mời các bạn đón theo dõi.

Nguồn:  Dân luật